Fondation A Stichting

Judith Joy Ross [2]

The Devil Today and Reading to Dogs

van 27 januari tot 17 maart 2013
© Judith Joy Ross, Courtesy Galerie Thomas Zander, Köln
Judith Joy Ross, Children in Neshaminy Creek, Wildlife Camp,The Aark Foundation Wildlife Rehabilitation and Education Center, Chalfont, PA, 2011
© Judith Joy Ross, Courtesy Galerie Thomas Zander, Köln

Kinderen, scholieren, leden van het Amerikaanse congres, betogers tegen de oorlog, ... 

Na de tentoonstelling van een groot aantal van de zwartwit portretfoto's die Judith Joy Ross realiseerde sinds 1982, presenteert de Fondation A Stichting haar jongste project The Devil Today and Reading to Dogs. De meeste foto's in deze tentoonstelling zijn in kleur en hebben een groot formaat. Het kader is beduidend groter geworden. In deze nieuwe reeks concentreert de artieste zich op groepsportretten waarin de mensen verschillende kanten uitkijken, en landschappen met bebouwing. Ze blijft trouw aan haar sociaal en politiek engagement en trekt erop uit om de gewone mens te ontmoeten. Ze blijft meer op de achtergrond en is getuige van taferelen uit het dagelijks leven. Ross maakt zich zorgen over het industriële corporatisme en de onomkeerbare transformatie en teloorgang van ons milieu en fotografeert leden van burgercomités, activisten en mensen die hun rechten verdedigen en openlijk uitkomen voor hun mening. Deze foto's behandelen onderwerpen als de winning van schaliegas en bitumineus zand en de mogelijk rampzalige invloed die deze industrieën op het milieu hebben, The Devil Today.

Op andere foto's zijn jongeren en kinderen te zien die steun en troost zoeken bij dieren. Voor deze foto's keert Judith terug naar de openbare bibliotheek van Bethlehem waar zij portretten maakt van deelnemers aan het nationale alfabetiseringsprogramma. Op de foto's die hiervan het resultaat zijn, zien we kinderen lezen in het gezelschap van een huisdier, Reading to Dogs.

De recente kleurenfoto's van Judith Joy Ross doen denken aan foto's van Jeff Wall en Rineke Dijkstra. De beelden werden geconstrueerd maar niet geënsceneerd en weerspiegelen de thema's die de artieste nauw aan het hart liggen. Ze resoneren in de eerste plaats als een dringende oproep om na te denken over onze relatie met de ons omringende natuur.

Deze tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met de Pace/McGill Gallery uit New-York.

© Judith Joy Ross, Courtesy Galerie Thomas Zander, Cologne
© Judith Joy Ross, Courtesy Galerie Thomas Zander, Cologne
© Judith Joy Ross, Courtesy Galerie Thomas Zander, Cologne
© Judith Joy Ross, Courtesy Galerie Thomas Zander, Cologne
© Judith Joy Ross, Courtesy Galerie Thomas Zander, Cologne
© Judith Joy Ross, Courtesy Galerie Thomas Zander, Cologne
© Judith Joy Ross, Courtesy Galerie Thomas Zander, Cologne
© Judith Joy Ross, Courtesy Galerie Thomas Zander, Cologne
Judith Joy Ross - trailer (Nederlands)