Fondation A Stichting

Bernd & Hilla Becher

Imprimés 1964 – 2013

van 6 oktober tot 15 december 2013

Bernd & Hilla Becher (1931-2007 / *1934) behoren tot de meest invloedrijke artiesten van ons tijdperk. In het Noord-Europa van de jaren 60 kwam een eind aan de heerschappij van de kolen- en ijzerindustrie. De staalfabrieken en mijnen sloten één na één hun deuren. Dit was een radicaal keerpunt – van een wereld, een maatschappij, een landschap. In 1959 beginnen Bernd en Hilla Becher aan een indrukwekkend fotografisch avontuur gericht op industrieel erfgoed dat met de afbraak bedreigd wordt. Hun werk zal uitgroeien tot een van de meest uitgebreide industriële archieven van ons tijdperk. 'Toen ik in de jaren 50 in Düsseldorf aankwam', vertelt Hilla Becher in een interview, 'was ik altijd heel ontroerd bij het zien van die vele, vreemde wezens door het raam van de trein.' Watertorens, hoogovens, kolenbrekers, schachttorens, koeltorens, gashouders, ... worden zo nauwkeurig mogelijk gefotografeerd, volgens een onveranderlijk protocol dat de handtekening van de Bechers zal worden. Het voorwerp wordt alleen in zwart-wit gefotografeerd, met een zekere afstand. Over het algemeen staat het centraal en wordt het frontaal in beeld gebracht. Zonder enige schaduw steekt het voorwerp af tegen een heldere lucht. Er is geen effect, geen reflectie. Er is niemand.

De industriële installaties die door de Bechers gefotografeerd worden, zijn niet in werking. Een aantal van de constructies wordt niet lang nadat de foto genomen is, ontmanteld en verdwijnt voor altijd. Een paar fabrieken of structuren blijven aanwezig in het landschap als museum of monument. Net als entomologen groeperen de Bechers hun foto's, de ene naast de andere; ze verdelen hun beelden onder in families en onderfamilies van voorwerpen. Op deze manier creëren ze typologieën. Andere voorwerpen worden van alle kanten gefotografeerd. De opeenvolging van deze beelden benadrukt het sculpturale aspect van één en hetzelfde voorwerp. Tot slot worden bepaalde sites meer systematisch onderzocht. In dit geval verkent de camera van de twee artiesten de volledige industriële site. Dit is het geval in de indrukwekkende reeks Zeche Zollern 2, die gepubliceerd werd in 1977 en ter gelegenheid van deze tentoonstelling in de Fondation A Stichting getoond wordt.

De tentoonstelling Bernd & Hilla Becher – Gedrukte werken 1964-2013 is een première. Ze presenteert niet alleen foto's maar legt ook de nadruk op het beeld dat de Bechers van hun oeuvre hebben willen geven, op de manier waarop zij hun oeuvre hebben weergegeven. Dit gebeurt aan de hand van gedrukte werken (boeken, catalogi, gelimiteerde edities, brochures, uitnodigingen, affiches). In de tentoonstelling worden de verschillende etappes in hun manier van werken duidelijk, de overgang van een periode waarin het werk bestond uit één foto naar de weergave van een reeks foto's. In de eerste publicaties (tijdschriften en catalogi) is de creatie van typologieën duidelijk zichtbaar; later, in de thematische monografieën, is dit minder het geval, daar wordt slechts één foto per bladzijde getoond.

Deze tentoonstelling kwam tot stand met de steun van de Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur, de Thomas Zander Galerie(Keulen) en het Goethe Institut (Brussel) en loopt op hetzelfde moment als de tentoonstelling Bernd & Hilla Becher, Hochofenwerke in de Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur (van 20 september 2013 tot 26 januari 2014).

Een tentoonstelling van het Musée de l'Elysée (Lausanne).

Commissarissen: Antoine de Beaupré en Jean-Christophe Blaser voor het Musée de l’Elysée.

Editions Michelpresse, Düsseldorf, janvier 1969
Bernd und Hilla Becher, Kunst Zeitung N°2 Anonyme
Editions Michelpresse, Düsseldorf, janvier 1969
© Hilla Becher, 2013
Bernd und Hilla Becher, Zeche Zollern 2, Dortmund-Bövinghausen, D 1971 Magazingebäude, Nordgiebel
© Hilla Becher, 2013
© Hilla Becher, 2013
Bernd and Hilla Becher, Zeche Zollern 2, Dortmund-Bövinghausen, D 1971 Westliche Fördermaschine (1907), sichtbare Treibscheibe und Antriebsmotor
© Hilla Becher, 2013
© Hilla Becher, 2013
Bernd und Hilla Becher, Zeche Zollern 2, Dortmund-Bövinghausen, D 1971 Maschinenhalle, Totalansicht von Westen, links Fördergerüst, rechts Kesselhaus
© Hilla Becher, 2013
Die Fotografen Bernd und Hilla Becher (excerpt)